TAG: 臺語

港、臺「中文」概念似大不同 2021/02/05 13:02 GHSRobert Ciang 港、臺「中文」概念似大不同 香港網路知識界名人 Cheng Lap 大(我從 20 年前在 PTT 上就結識他,習慣稱「C 大」今天寫了關於漢語語助詞在網路上的效應,裡面提到 " 因為中文的使用者繁多,亦分為不同語言。同樣寫成中文,台灣人心裡唸的可能是台語,香港人心裡唸的是粵語,當然亦有其他。我我我我   , , , , ,
因為怹有彼个價值 2021/02/04 18:26 GHSRobert Ciang 因為怹有彼个價值 (因為它們值得) 我開始學通行个臺語羅馬字佮漢字寫法,因為按呢是上準个溝通方式。 Guá khai-sí o̍h thong-hîng ê Tâi-gí Lô-má-jī kap Hàn-jī siá-huat, in-uī án-ne sī siōng tsún ê kau-thong hong…   , , , ,