TAG: 業餘樂粉

[業餘樂粉] 樂譜軟體闖天下 2017/09/12 15:52 GHSRobert Ciang [業餘樂粉] 樂譜軟體闖天下 進程 * 下載、安裝一套記譜軟體,然後打開一份樂譜,再按任何播放鍵,觀賞+聆聽悠揚音樂的流瀉,並讚嘆,就是這麼簡單又享受! * 商業軟體:Finale、Sibelius……我````````````我````````我````````我````我我我我我我